Zdravstvena zaštita mora biti jednako, lako i brzo dostupna svim stanovnicima naše županije. Temeljna će nam zadaća biti osigurati održivi zdravstveni sustav uz povećanje transparentnosti poslovanja u zdravstvenim ustanovama. Naši će potezi biti usmjereni prema pacijentima i njihovim obiteljima kojima ćemo osigurati dodatnu razinu kvalitete liječenja i sigurnosti.

Razvijat ćemo zdravstvo s pacijentom u središtu. Unaprijedit ćemo sustav hitne medicinske pomoći i organizirati modernu helikoptersku službu koja će pokrivati cijeli teritorij županije.

Jačanjem djelatnosti dnevnih bolnica dodatno ćemo poboljšati zdravstvenu zaštitu i približiti uslugu pacijentima. Osigurat ćemo potrebna ulaganja u bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite imajući na umu višestruke prednosti i pogodnosti koje prevencija nosi kvaliteti života naših građana.

• Uspostava održivog zdravstvenog sustava uz povećanje transparentnosti poslovanja u zdravstvenim ustanovama

• Unaprjeđenje sustava hitne medicinske pomoći na području cijele županije i organizacija moderne helikopterske službe

• Ulaganja za bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite imajući na umu višestruke prednosti i pogodnosti koje prevencija nosi kvaliteti života naših građana

• Organizacija dežurstva stomatološke ambulante u Dubrovniku i Metkoviću

• Izgradnja hospicija koji će pružati sveobuhvatnu zdravstvenu, psihološku, socijalnu i duhovnu skrb za bolesnike s neizlječivom bolešću

• Uvođenje besplatne mobilne mamografije

• Pomoć za prijavu na EU projekte obnove Specijalne bolnice Kalos

• Osiguranje lokacije i prijava projekta „Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju“ za financiranje EU sredstvima

• Uspostava i jačanje dnevnih bolnica

• u suradnji s lokalnim jedinicama rješavati problem stambenog zbrinjavanja deficitarnog zdravstvenog osoblja