• Izrada jasne županijske poljoprivredne strategije

• Integracija poljoprivrede i turizma

• Uspostava sustava modernog navodnjavanja za Konavosko polje i desalinizacije u dolini Neretve

• Poticanje ekološke proizvodnje i zadružne poljoprivrede

• Sufinanciranje gradnje plastenika i povećanje plasteničkog uzgoja

• Potpora ažuriranju zemljišnih knjiga

• Sufinanciranje sustava za zaštitu od tuče

• Sufinanciranje podizanja trajnih nasada

• Poticanje i razvoj marikulture i ribarstva EU sredstvima kroz lokalne akcijske grupe u ribarstvu

• Početak izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

• Sufinanciranje uspostave linije prerade poljoprivrednih proizvoda s ciljem dodavanja veće vrijednosti proizvoda i produljenja roka uporabe