• Zalaganje za obnovu na postojećim i uspostava novih vodoopskrbnih sustava

• Gradnja i unapređenje kanalizacijskih sustava u cijeloj županiji

• Uvođenje ultra brzog interneta u cijelu županiju

• Realizirat ćemo 1500 novih vezova na cijelom području županije

• Podupirat ćemo razvoj luka nautičkog turizma u Pločama, Cavtatu, na Mljetu i Lastovu