• Proaktivan i interaktivan pristup prema investitorima

• Imenovanje koordinatora za sve strateške projekte u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i upravljanje projektima na području županije kako bi se pružila partnerska podrška investitorima