Energetski učinkovita županija

Potrudit ćemo se da naša Županija postane županija sa što višim udjelom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Uvest ćemo i promicati dobre prakse gospodarenja energijom, poticati koncept održivog razvoja, educirati stanovnike županije, pružati im savjete i informacije, sve s ciljem postizanja što većih energetskih ušteda te povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

• Jačanje elektroenergetske veze

• Ugradnja fotonaponskih sunčevih panela na objekte u vlasništvu županije

• Energetska obnova škola i domova za starije

• Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Zelena županija

Svakodnevno smo svjedoci nastanka nelegalnih odlagališta na koja se odlaže otpad. Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju otpada na kućnom pragu i maksimalno reciklirati. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, svojoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

• Hitna revizija projekta „Lučino razdolje“

• Uvođenje sustava odvajanja otpada na kućnom pragu

• Uspostava mreže reciklažnih dvorišta, sortirnica i kompostana

• Uspostava videonadzora na postojećim lokacijama divljih odlagališta

• Zatvaranje divljih odlagališta i ilegalnih otpada na području županije

• Povećanje kazni za ilegalno odlaganje otpada