• Reorganizacija upravnih odjela: uspostava Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu te Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i upravljanje projektima kako bi se postigla maksimalna učinkovitost u iskorištavanju EU sredstava i pružanju usluga građanima i poduzetnicima sa unaprijed definiranom vremenskom dimenzijom

• Redovan mjesečni kolegij župana sa načelnicima i gradonačelnicima s područja županije na kojem će sudjelovati svi pročelnici i predstavnici ustanova i tvrtki u županijskom vlasništvu

• Formiranje Savjeta za poljoprivredu sastavljen od agronoma i ostalih stručnjaka iz svih područja županije, koji će imati ulogu širenja savjetodavne službe u povlačenju EU sredstava i rješavanju agronomske problematike

• Evaluacija produktivnosti zaposlenika i u skladu s tim stimulacija prema postignutim rezultatima

• Racionalizacija županijske uprave uz bolju koordinaciju između upravnih odjela, Županijske skupštine, Ureda župana i svih tvrtki i ustanova u (su)vlasništvu županije

• Formiranje Ureda za reviziju i kontroling koji će djelovati nad svim županijskim programima i projektima

• Uvođenje sustava financijskog upravljanja i kontrola tog istog sustava

• Povećanje odgovornosti u upravljačkim procesima

• Podizanje razine transparentnosti: Objava svih izvješća o radu, financijska i revizorska izvješća te planovi rada svih županijskih tijela, ustanova i tvrtki

• Objava Registra koncesijskih odobrenja i ugovora te revizija svih postojećih koncesijskih odobrenja i ugovora i njihova objava na jednom mjestu

• Participativno budžetiranje koje daje priliku svim stanovnicima sudjelovati u kreiranju županijskog proračuna

• Digitalna e-županija: javni pozivi, natječaji, programi i upravni postupci bit će dostupni online te će se omogućiti prijava i podnošenje zahtjeva putem interneta