Osiguravanje jednakih uvjeta obrazovanja svim učenicima i studentima od stjecanja prve kvalifikacije pa do diplome bit će naš cilj. Bez obzira na mjesto prebivališta i socijalni status. Nužnim smatramo povećanje ulaganja u obrazovni sustav na svim njegovim razinama. Podupirat ćemo različite oblike izvannastavnog obrazovanja, inicijative i udruge koje na stvaralački način okupljaju mlade. Jačat ćemo kulturne programe i ulagati u kulturnu baštinu.

• Povećanje ulaganja u obrazovni sustav na svim njegovim razinama, od vrtića, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i akademskog obrazovanja do obrazovanja odraslih

• Izgradnja športske infrastrukture

• Podizanje razine kvalitete obrazovanja i uvjeta školovanja u osnovnim i srednjim školama: izgradnja, rekonstrukcija, nadogradnja i obnova postojećih školskih zgrada

• Povećanje iznosa stipendija učenicima i studentima prema kriterijima izvrsnosti, socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja i s prebivalištem na otocima

• Jačanje kulturne produkcije i umjetničkih programa

• Podrška različitim oblicima izvannastavnog obrazovanja:

➡ Revizija i modernizacija programa srednjoškolskog obrazovanja u županiji
➡ Uvest ćemo Građanski odgoj kao izborni predmet u osnovne i srednje škole
➡ Uvođenje promjena prema realizaciji jednosmjenske nastave u što većem broju škola