• Kvalitetniji odnos prema hrvatskim braniteljima, pružanje podrške braniteljskim inicijativama i sufinanciranje programa braniteljskih udruga

• Pristupačna Županija – osiguravanje adekvatnog pristupa županijskim ustanovama za osobe s invaliditetom

• Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

• Poboljšanje skrbi o umirovljenicima kroz kvalitetniji smještaj u domovima te povećanu financijsku potporu za one s najmanjim mirovinama

• Poticanje otvaranja privatnih domova za starije i umirovljenike

• Organizacija različitih oblika dnevnog boravka za umirovljenike

• Povećanje županijskog umirovljeničkog dodatka

• Sigurna kuća – financiranje programa zaštite od obiteljskog nasilja